İşyeri Hekimleri: Çalışma Ortamının Gözetimi

İşçilerin sağlık gözetimi; işçilerin sağlığını korumak ve geliştirmek amacı ile işçilere verilecek her türlü sağlık hizmetini kapsar iken sadece işçilerin sağlık gözetimini yapmak yeterli değildir. Çalışma ortamının gözlenmesi, yani; “sağlık ve güvenlik tehlikelerine karşı yürütülecek her türlü önleyici ve düzeltici faaliyeti kapsayıcı gözetimler” yapmak gereklidir. İşçilerin Sağlık Gözetimi kapsamda yürütülen faaliyetler çoğunlukla işyeri hekiminin görevidir, ancak çalışma ortamının gözetimi kapsamında yürütülen faaliyetler çoğunlukla “İş Güvenliği Uzmanının Görevlerinin” arasındadır. Elbette ki işyeri hekiminin de çalışma ortamının gözetimi kapsamında görevleri vardır.